cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Play Miễn Phí

Cách Xóa Lịch Sử Tìm Kiếm Trên CH Play

Tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu về cách xóa lịch sử tìm kiếm trên ch play? Ch play là một trong những cửa hàng ứng dụng lớn nhất dành cho điện thoại android.

Nó gồm nhiều tính năng và đa dạng chủ đề: game, ứng dụng, phim và sách. Hàng ngày chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều trên ứng dụng ch play này, khiến cho bộ nhớ lịch sử ngày càng tăng. Đồng nghĩa với nó là bộ nhớ trống bị thu hẹp dần, dẫn tới tốc độ điện thoại cũng giảm dần.

xoa-lich-su-tim-kiem-tren-ch-play 2528